Välkommen till Björnstorps & Svenstorps Gods

 

I sydvästra Skåne ligger Björnstorps & Svenstorps Gods som förvaltas av familjen Gyllenkrok. Sedan Axel Gyllenkrok tog över Svenstorp 1724 och Björnstorp 30 år senare, har godset gått från generation till generation inom familjen Gyllenkrok och idag är det den 11:e generationen som förvaltar jorden. 

Våra verksamheter består av jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning av privata och kommersiella fastigheter samt energi.

 

 

Våra verksamhetsområden

 
 
Jordbruket.jpg

Jordbruk

Jordbruket består av 2.600 ha och har en certifierad produktion av raps, höstvete, korn, rödsvingel, majs och rajgräs.

Läs mer här

skogen.jpg

Skogsbruk

Skogsbruket på Björnstorp och Svenstorp utgör 1968 ha, härav är 58% barr och 42% löv. Barrskogen är huvudsakligen gran, lärk, douglas, grandis och nobilis. Lövskogen är mest bok och ek

Läs mer här

 
dunderhyttan.jpg

Fastigheter

150 fastigheter

Ute på den skånska landsbygden ligger Björnstorps & Svenstorps Gods. Här har vi renoverat vackra lantliga bostäder, allt från mindre torp till stora hästgårdar. 

Läs mer här

Grödefördelning BJSV 2013 269.jpg

Energi

21 600 MWH

I början av 2000-talet började vi planera för att ersätta olja för uppvärmning av våra fastigheterna, och istället arbeta med alternativa energikällor. Eftersom jordbruket är en stor del av vår verksamhet, kändes det naturligt att utnyttja den halm vi får som restvara efter spannmålsproduktionen, och därmed bidra till en mer hållbar produktion av energi.

Läs mer här

Förvaltare sedan 1724

 

Björnstorp och Svenstorp Gods har i över 400 år förvaltat jorden, skogen och fastigheterna runt Lund och Genarp.

 
76916025.jpg

Svenstorps Slott

DÄR SKÅNE BLEV SVENSKT

Svenstorps slott är uppfört av fogat tegel och sandsten i rik renässansstil, den s k Christian IV stil. Slottet uppfördes 1596 av Beate Hvitfeldt med hjälp av arkitekten Hans van Steenwinkel d.ä. Vid borggårdssidan står två envåningsflyglar, som är tillbyggda på 1700 talet. Slottet omges av en gammal, delvis i terrasser lagd trädgård med park. Den terrasserade delen av trädgården skyddas på långsidorna av höga pampiga dubbla avenbokshäckar. Allt är fullt bevarat och beskrivs av Carl von Linné i hans "Skånska Resa".

Det mest kända rummet på Svenstorps slott är det s k Kungarummet, som har fått sitt namn efter de två kungarna i slaget vid Lund 1676. Christian V bebodde rummet innan slaget. Efter att Karl XI hade segrat bebodde han samma rum. Historien förtäljer att Karl XI med högsta skadeglädje åt upp den segermåltid, som Christian V redan hade tillagat för att fira en tänkt seger i Lund.

bjornstorp.png

Björnstorps Slott

1700-tals ROKOKOSLOTT

Björnstorps Slott var en obetydlig gård tills den framstående Stockholmsdamen Christina Törnflyckt, gift Piper, fick den i sin ägo 1720. Grevinnan Piper var gift med Karl XII:s mäktige rådgivare och minister Carl Piper, som blev fånge vid Poltava och dog 1716 i rysk fångenskap. 

Grevinnan ägde många gårdar i Skåne, bl a Krageholm, Högesta, Baldringe, Christinehof och Andarums Alunbruk. Christina Piper byggde Björnstorp men fick aldrig se det färdigt. Hon dog 1752, bara några månader innan bygget var klart.

Slottet var ursprungligen ett tvåvåningshus med ett säteritak och två flyglar. 1868 byggdes det om av Johan Gyllenkrok med Helgo Zettervall som arkitekt. Slottet fick då en tredje våning med torn. Den ena flygeln revs och den andra byggdes samman med slottet