DSC_0601.JPG

Energi

21 600 MWH

I början av 2000-talet började vi planera för att ersätta olja till uppvärmning av våra fastigheter, och istället arbeta med alternativa energikällor. Eftersom jordbruket är en stor del av vår verksamhet, kändes det naturligt att utnyttja den halm vi får som restvara efter spannmålsproduktionen, och därmed bidra till en mer hållbar produktion av energi.

Under vintern 2002 byggdes en halmpanna på Svenstorp med en effekt på 4.5 MWh.

3.5 km kulvert distribuerar energin från anläggningen till närliggande bostäder och ekonomibyggnader. Pannan ersätter för närvarande 250 kubikmeter olja genom att förbränna 595 ton halm.

Kapaciteten är dock 21 600 MWh vid 80% verkningsgrad om pannan är i bruk under 250 dagar, det motsvarar årsförbrukningen i 1080 villor. Från och med första oktober 2006 levererar denna panna värme till bostäder i Lund via Kraftringen

Under 2004 byggdes en liknande panna på Björnstorp med en effekt på 3 MWh och kulvertarna är på 5.1 km. Björnstorps panna ersätter 170 kubikmeter eldningsolja med ungefär 400 ton halm.

Kapaciteten är 14 400 MWh vid 80% verkningsgrad och om pannan är i bruk i 250 dagar. Denna energi motsvarar vad som behövs för att värma 720 villor. Från och med januari 2009 levererar denna panna värme till skolor, kyrkor och bostäder i Genarp via Kraftringen

Pannorna på Svenstorp och på Björnstorp motsvarar 36 000 MWh vilket är lika mycket som behövs för att värma 1800 svenska normalvillor.

Båda dessa pannor är levererade och uppsatta av Linka.

 

Läs mer här