jordbruk7.jpeg

Jordbruk

2600 hektar

Jordbruket består av 2.600 ha och har en certifierad produktion av raps, höstvete, korn, rödsvingel, majs och rajgräs. Spannmålen säljs som utsäde, malt, brödsäd samt till liten del som foder.

All vår spannmål samt våra fröer rensas torkas och lagras i en modern och högmekaniserad torkanläggning av typ Cimbria. Vi har en torkkapacitet för spannmål på 40 ton i timmen. Därefter lagrar vi 13 000 ton samt 5000 ton i sex nya torksilos av typ LM Corn på Svenstorp och 2300 ton i lager på Björnstorp i en frötork av typ Løkkes.

Leveranser sker enligt kundens önskemål.