jordbruk7.jpeg

Jordbruk

2600 hektar

Jordbruk består av 2.600 ha och Björnstrop & Svenstorps Gods har en certifierad produktion av raps, höstvete, korn, rödsvingel, majs och rajgräs. Spannmålen säljs som utsäde, malt, brödsäd samt liten del som foder.

Allt vår spannmål samt våra fröer rensas torkas och lagras i vår moderna och högmekaniserade torkanläggning av typ Cimbria. Vi har en torkkapacitet för spannmål på 40 ton i timmen samt vi lagrar 13 000 ton samt 5000 ton i sex nya torksilos av typ LM Corn på Svenstorp samt 2300 ton lager på Björnstorp i frötorken av typ Løkkes.

Leveranser sker på kundens önskemål.