Skogen11.jpg

Skogsbruket

1968 hEKTAR

Skogsbruket på Björnstorp och Svenstorp utgör 1968 ha, härav är 58% barr och 42% löv. Barrskogen är huvudsakligen gran, lärk, douglas, grandis och nobilis. Lövskogen är mest bok och ek.

Skogsarealen ligger på Romeleåsen vid Björnstorp (1250 ha), Södra Sandby (35 ha), Tjörnarp (401 ha) och Vittsjö (282 ha).

Våra jaktmarker innefattas även i skogsbruket och består av totalt 11 jaktlag.